logo wta delden Wapening Teken- en Adviesburo

Werkwijze

WTA werkt voornamelijk vanuit een uit de praktijk ontwikkeld basis principe, hetgeen zorgt voor een hoge slagvaardigheid.

Het tekenwerk van een project is gebaseerd op onderstaande punten:

  • Vooroverleg op basis van een eventueel proefontwerp.
  • Ontwerpen en uittekenen op basis van aangeleverde mm2 tekeningen.
  • Wapenen met Autocad en Allplan op basis van aangeleverde digitale onderleggers.
  • Toepassing van pasnetten volgens de normen van de producenten.
  • Intekenen van prefab korven op alle mogelijke toepasbare plaatsen.
  • Zo mogelijk aanleveren van handzame A3 formaten, indien gewenst per stort gesplitst.
  • Maken van korvenbladen voor de werkvoorbereiding en productie.
  • Het maken van tekeninglijsten.
  • Op verzoek maken of controleren van buigstaten van de getekende wapening.

In de basis ontvangt WTA de wapeningsgegevens en de onderleggers van de hoofdconstructeur, waarna in nauw overleg met de betrokken partijen (hoofd aannemer, beton aannemer, buig- en vlechtcentrale) de marsroute wordt bepaald.
Het ontwerpen en uittekenen van de wapening is erg project gebonden en hangt af van vele factoren, zoals de bouwwijze, de stort cyclus, het tijdschema, etc.  Als het wenselijk of noodzakelijk is, kan WTA de wapening in 3-D laten uittekenen.

Gemaakte tekeningen worden altijd aan partijen (soms meerdere malen) ter controle aangeboden en gecorrigeerd, waarna de tekeningen voor definitief worden verzonden.

Als de gewenste levertijd het noodzakelijk maakt dat er omgaand een bestelling moet worden geplaatst, is het mogelijk een wapening specificatie te verstrekken, vooruitlopend op het daadwerkelijke tekenwerk en controleprocedures. Het risico hiervan komt dan, na goed overleg, voor rekening van de opdrachtgever.