logo wta delden Wapening Teken- en Adviesburo

Sterk
in tekenwerk

WTA  is een op 1 januari 2007 ingeschreven onderneming, die zich voornamelijk richt op het ontwerpen en uittekenen van betonwapening, al dan niet gecombineerd met het eventueel maken van de buigstaten hiervan, in o.a.

fundaties

wanden

vloeren

(breed-)plaatvloeren

tunnelbouw

Door de jarenlange ervaring in de wapening branche is het ons streven om praktijk gericht, onafhankelijk en kwalitatief goed tekenwerk aan te bieden.

Wij baseren ons op de huidige stand van de technische ontwikkelingen en regelgeving binnen de wapeningsstaal branche.

Hierbij is het uitgangspunt te voldoen aan de opgegeven wapeningssterkte gecombineerd met een vergaande optimalisatie in de wapening op basis van de huidige Europese norm (Eurocode).

WTA heeft in die periode al meer dan 170 kleine, grote en zeer grote woningbouw- en utiliteitsbouw projecten tot de opdrachten mogen rekenen.