logo wta delden Wapening Teken- en Adviesburo

NHOW RAI Hotel Amsterdam

Het grote ambitieuze project RAI Hotel Amsterdam, dat wordt gerealiseerd door Pleijsier Bouw Genemuiden,  is enorm gecompliceerd en vergt veel energie voor alle betrokkenen.

Het in opdracht van Red Betonbouw mogen uittekenen van alle wapening, is voor WTA een extreme uitdaging en een het is hele eer om deelgenoot te zijn om dit project te realiseren.

Sinds begin 2017 is WTA betrokken bij al het tekenwerk….van de diepste poeren tot de gehele bovenbouw.
De poeren en balken in de onderbouw waren  dermate zwaar en gecompliceerd, dat het uittekenen van de wapening hiervoor geheel in 3D is gebeurd. WTA heeft hier een gespecialiseerd bureau voor ingehuurd.
Anders zou het voor de buig- en vlechtcentrale erg ingewikkeld geworden zijn de wapening op de juiste maatvoering aan te leveren en te verwerken.
Het project kent in de bovenbouw 2 bouwstromen, waaronder de kern die door middel van een glijbekisting wordt opgetrokken en de aansluitende betonconstructies door middel van tafel- en wandbekistingen.

Gedurende het bouwproces moet het tekenwerk continue bijgestuurd worden, omdat veel aansluitingen, waaronder beton – staal, op het laatste moment nog moeten worden bepaald.